Втори изпълнителен директор

Във връзка с получено предложение от г-н Кирил Петков – министър на икономиката, в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, на 08.07.2021 г. Съветът на директорите е приел решение, съгласно което за втори изпълнителен директор е избран Красимир Здравков Тенев. 

В отношенията си с трети лица „Държавна консолидационна компания“ ЕАД ще се представлява заедно и поотделно от изпълнителните директори Ясен Трифонов Спасов и Красимир Здравков Тенев.

https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=121031861