Обявление за провеждане на процедура чрез пряко договаряне при публично оповестени условия

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател на имущество собственост на ЕКО АНТРАЦИТ ЕАД

 

Обява за конкурс за избор на застраховател на МПС собственост на НИИС ЕООД

 

Oбява за вакантна длъжност Хигиенист

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество на ДКК ЕАД

 

Обява за провеждане на конкурс за възлагане на специализиран превоз на ВМЗ ЕАД

 

Обява за набиране на оферти за избор на лицензиран застраховател за застраховка Имущество на ДМА собственост на „ВМЗ“ ЕАД за 2022 г.

 

Обява за провеждане на конкурс за избор на застраховател за застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Каско“ за моторни превозни средства (МПС), собственост на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД

 

Обява за набиране на оферти за избор на лицензиран застраховател за застраховане на недвижимо имущество собственост на „ВМЗ“ ЕАД за 2022 г.

 

Обява за набиране на оферти за избор на линцезиран застраховател на недвижимо имущество, застраховка „Каско“ и застраховка „Гражданска отговорност“ на „Авионамс“ АД за 2022 г.

 

Обява за набиране на оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за Застраховка “ГО при използване на огнестрелно оръжие”  на „ВМЗ“ ЕАД за 2021/2022 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Кинтекс“ ЕАД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „НИТИ“ ЕАД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД за 2021 г.

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на лицензиран застраховател за задължинелна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилите“ – „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Институт по маркетинг“ ЕООД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на индивидуален ГФО на „Монтажи“ ЕАД, както и на консолидиран ГФО на Група Монтажи за 2021 г.

 

Обява за търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на „Стопански търговски комплекс“ ЕООД (л)

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Авионамс“ АД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на НИИС ЕООД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на индивидуален ГФО на ДКК ЕАД, както и на консолидиран ГФО на Група ДКК за 2021 г.

 

Обява за избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи на НИИС ЕООД

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на ВМЗ ЕАД за отчетната 2021 г.

 

Решение за провеждане на процедура за избор на линцезиран застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на автомобилите, собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

 

Решение за провеждане на процедура за избор на лицензиран застраховател за застраховка Имущество на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи – „Кинтекс“ ЕАД

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател по застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилите“ – „Кинтекс“ ЕАД

 

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на офис-помещения – „Институт по маркетинг“ ЕООД

 

Обява – одитор 2021

 

Обява за провеждане на тръжна процедура  – Кинтекс ЕАД

 

Обява за застраховане на имущество – „Институт по маркетинг“ ЕООД.