Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Институт по маркетинг“ ЕООД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на индивидуален ГФО на „Монтажи“ ЕАД, както и на консолидиран ГФО на Група Монтажи за 2021 г.

 

Обява за търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на „Стопански търговски комплекс“ ЕООД (л)

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Авионамс“ АД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на НИИС ЕООД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД за 2021 г.

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на индивидуален ГФО на ДКК ЕАД, както и на консолидиран ГФО на Група ДКК за 2021 г.

 

Обява за избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи на НИИС ЕООД

 

Обява за набиране на оферти за извършване на независим финансов одит на ГФО на ВМЗ ЕАД за отчетната 2021 г.

 

Решение за провеждане на процедура за избор на линцезиран застраховател за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Каско“ на автомобилите, собственост на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

 

Решение за провеждане на процедура за избор на лицензиран застраховател за застраховка Имущество на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи – „Кинтекс“ ЕАД

 

Обява за провеждане на конкурсна процедура за избор на застраховател по застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилите“ – „Кинтекс“ ЕАД

 

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на офис-помещения – „Институт по маркетинг“ ЕООД

 

Обява – одитор 2021

 

Обява за провеждане на тръжна процедура  – Кинтекс ЕАД

 

Обява за застраховане на имущество – „Институт по маркетинг“ ЕООД.