Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса 

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса 

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Обява Конкурс за членове на СД на НИТИ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за НИТИ ЕАД

Методика

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса

Обява Конкурс за членове на СД на Еко Антрацит ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за Еко Антрацит ЕАД

Методика

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса 

Обява Конкурс за членове на СД на Монтажи ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Монтажи ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД на Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика

Обява Конкурс СД Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, тл.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум ЕАД

Методика

Обява Конкурс за член на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика

Протокол № 27/29.06.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Списък допуснати кандидати до устна част в конкурса за избор на членове на СД представители на държавата на КИНТЕКС

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика

 

Обява Конкурс за членове на СД Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика

 

Обява Конкурс за членове на СД Монтажи ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Монтажи ЕАД

Методика

Списък на допуснатите кандидати до устната част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД
Образец на Заявление за участие в конкурса
Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП
Информация за ВМЗ ЕАД
Методика