Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8 и т.13 от ЗПП

Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум

Методика

Съобщение 

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8 и т.13 от ЗПП

Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум

Методика

 

Публична покана за набиране на оферти за изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт на покрив)

Техническо задание, количествена сметка по позиции

Публична покана за набиране на кандидати за Експертен съвет към ДКК ЕАД

Заявление по образец (Приложение № 1)

Декларация по образец (Приложение № 2)

Декларация по образец (Приложение № 3)

Функции на Експертния съвет към ДКК (Приложение № 4)

Обява Конкурс за управител на Институт по маркетинг

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3-8, т. 13 от ЗПП

Методика

Информация за Институт по маркетинг

Обява Конкурс за членове на СД на Еко Антрацит ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Еко Антрацит ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум

Методика

Обява Конкурс за член на СД на АВИОНАМС АД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Авионамс АД

Методика

Обява Конкурс за управител на Екоинженеринг- РМ ЕООД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Екоинженеринг-РМ ЕООД

Методика

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса 

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса 

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Обява Конкурс за членове на СД на НИТИ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за НИТИ ЕАД

Методика

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса

Обява Конкурс за членове на СД на Еко Антрацит ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за Еко Антрацит ЕАД

Методика

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса 

Обява Конкурс за членове на СД на Монтажи ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Монтажи ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД на Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика

Обява Конкурс СД Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, тл.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум ЕАД

Методика

Обява Конкурс за член на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика

Протокол № 27/29.06.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Списък допуснати кандидати до устна част в конкурса за избор на членове на СД представители на държавата на КИНТЕКС

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика

 

Обява Конкурс за членове на СД Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика

 

Обява Конкурс за членове на СД Монтажи ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Монтажи ЕАД

Методика

Списък на допуснатите кандидати до устната част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД
Образец на Заявление за участие в конкурса
Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП
Информация за ВМЗ ЕАД
Методика