Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика

 

Обява Конкурс за членове на СД Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика

 

Обява Конкурс за членове на СД Монтажи ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Монтажи ЕАД

Методика

Списък на допуснатите кандидати до устната част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД
Образец на Заявление за участие в конкурса
Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП
Информация за ВМЗ ЕАД
Методика