Промени в управлението на ДКК

С решение на заместник министър-председателя по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията, в качеството си…

Позиция на изпълнителния директор на ДКК ЕАД

Във връзка с изнесената в медиите информация за извършените действия от мен, в качеството ми на изпълнителен директор на „Държавна…

Промени в управлението на ДКК

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД освободи Ваня Караганева от длъжността изпълнителен директор.…

Промени в Съвета на директорите на ДКК

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД избра Ваня Караганева за втори изпълнителен директор на дружеството.…

ДКК и Софийският университет ще си сътрудничат за подобряване на управленския капацитет в публичните предприятия

Държавната консолидационна компания (ДКК) EАД и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се споразумяха за стратегическо…

Нови членове на Съвета на директорите на ДКК

Александър Михайлов и Чавдар Христозов са новите членове на Съвета на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) от квотата…

ДКК изплати дивидент на държавата в размер на 8 298 082 лева

Държавна консолидационна компания (ДКК) изплати годишен дивидент на държавата в размер на 8 298 082 лева, в съответствие със Закона за публичните…

Отговори на върпоси от предаването на БНТ „Следите остават“ относно язовир “Огоста”, област Монтана

На 25 септември и 2 октомври БНТ излъчи репортаж в две части, посветен на проблемите на язовир “Огоста”, област Монтана. Тук, във втората…

Отговори на въпроси във връзка с Дунарит АД

Във връзка с постъпили журналистически въпроси и политиката на прозрачност, възприета от ДКК, публикуваме пълния текст на отговорите,…

Ремонт и реконструкция на язовири 2018 – 2021

Хронология на възлагането на проекта На 13 юли 2018 година Министерски съвет определя Държавна консолидационна компания (ДКК), като…

Относно вписване на промени в Съвета на директорите на ДКК

На 6 септември по партидата на ДКК в Търговския регистър е входиран протокол и информация за вписване, а именно: Назначаване на двама…
85 Years VMZ

ВМЗ стана член на сдружение „Българска отбранителна индустрия“

На 20 август 2021 ВМЗ ЕАД беше прието за член на сдружение „Българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров“. В тази връзка…