ДКК изплати дивидент на държавата в размер на 8 298 082 лева

Държавна консолидационна компания (ДКК) изплати годишен дивидент на държавата в размер на 8 298 082 лева, в съответствие със Закона за публичните предприятия относно определяне на общата дивидентна политика на държавата.

Стойността на дивидента се формира на базата на законово дефинираните 50 на сто от печалбата за акционерни дружества, при спазване на изискванията на Търговския закон и Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Годишния финансов доклад на ДКК за 2020 г. можете да откриете тук.