ДКК и Софийският университет ще си сътрудничат за подобряване на управленския капацитет в публичните предприятия

Държавната консолидационна компания (ДКК) EАД и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се споразумяха за стратегическо партньорство с цел подготовка на квалифицирани ръководни кадри в сферата на публичните компании и търговските дружества с държавно участие. В рамките на сътрудничеството експерти на ДКК ще споделят практически опит, свързан с управлението на дейността на държавните търговски дружества, което включва експертиза в редица области като корпоративните финанси, търговията, правото, одита, анализа на данни и др.

„Планираме да обновим учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително да въведем нови курсове и специалности, свързани с доброто корпоративно управление в публичните предприятия. Като дружество, което обединява стратегически важни за държавата активи, ДКК може съществено да подобри нивото на практическа подготовка на студентите с интерес към управленски функции в публичния сектор“, коментира доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

„За държавните търговски дружества у нас е изключително важно да имат отлични ръководни кадри със стратегическо мислене и подход, който да гарантира устойчивост и рентабилност на дейността им в дългосрочен план. Ще се радваме да споделим знанията и опита си в управлението на публични предприятия с бъдещите си колеги, включително чрез практически ориентирани семинари, конференции и публични лекции“, коментира Рая Каназирева, изпълнителен директор на ДКК.

Партньорството предвижда и образователни активности, които да бъдат отворени за журналистите с ресор публични предприятия, в подкрепа на възприетата от ДКК политика на прозрачност.