Информация относно изпълнителния директор Ясен Спасов

Министър Кирил Петков издаде Протоколи РД-18-9 (от 19 август) и РД-18-10 (от 20 август) за освобождаване на Ясен Спасов от поста му на изпълнителен директор на ДКК ЕАД.

Решението на министър Петков ще влезе в сила след процедура в изпълнение на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. Приложените Протоколи сами по себе си не изпълняват законовите разпоредби.

По силата на Протокол РД-18-10 от 20 август Ясен Спасов е с отнет достъп до помещенията и активите на дружеството.

Освобождаването на г-н Спасов може да бъде валидно след датата на вписването му в търговския регистър. Г-н Спасов има право да защити правата си по предвидения в закона ред.