Промени в Съвета на директорите на ДКК

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД избра Ваня Караганева за втори изпълнителен директор на дружеството. Тя представлява ДКК самостоятелно и заедно с изпълнителния директор Рая Каназирева. Ваня Караганева стана представител на държавата в СД на ДКК през октомври 2021 г. след конкурс на министерство на икономиката, но е част от борда на дружеството още от септември 2021 г., когато беше служебно назначена от принципала като независим член.

С цел подобряване на разултатите на дъщерното дружество „Кинтекс“ ЕАД, с решение на министъра на икономиката Александър Михайлов е отписан от Съвета на директорите на ДКК. До провеждане на конкурс за нови членове на борда на „Кинтекс“, ДКК го назначава за член на съвета на директорите и съответно  изпълнителен директор на оръжейния търговец.

Като част от значителния си опит в областта на военно-промишления комплекс още от 2012 година, Александър Михайлов е работил в „Кинтекс“ като търговски експерт, постоянен задграничен представител и изпълнителен директор (в перида юли 2017 – октомври 2018 г.). Според публичните финансови отчети на дружеството, под ръководството на Михайлов то реализира рекордна печалба от 29 милиона лева за деветмесечието на 2018 година – резултат, който не е достиган дори на годишна база през последните 15 години.