Промени в управлението на ДКК

С решение на заместник министър-председателя по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, от 4 февруари са избрани нови членове на Съвета на директорите до провеждането на конкурс. Като независими членове са определени Ивайло Лилов, Смиляна Нитова-Кръстева и Даниел Милев. Като представители на държавата в борда влизат Михаил Кумчев и Таня Митова. Мандатът на новите членове е петгодишен.

На проведено заседание на новия борд на 7 февруари за председател на Съвета на директорите е избрана Таня Митова, а за заместник-председател – Смиляна Нитова-Кръстева. За изпълнителен директор на ДКК ЕАД е определен Михаил Кумчев. Дружеството ще се представлява от изпълнителния директор, председателя и заместник-председателя на Съвета на директорите.

Промените са отразени в Търговския регистър.