ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „МОНТАЖИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

Обява Конкурс за членове на СД на Монтажи ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Монтажи ЕАД

Методика