Обява Конкурс за членове на СД на Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика

Обява Конкурс СД Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, тл.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум ЕАД

Методика

Обява Конкурс за член на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика

Протокол № 27/29.06.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД

Списък допуснати кандидати до устна част в конкурса за избор на членове на СД представители на държавата на КИНТЕКС

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса