Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса 

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса 

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса

Обява Конкурс за членове на СД на НИТИ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за НИТИ ЕАД

Методика

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса

Обява Конкурс за членове на СД на Еко Антрацит ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за Еко Антрацит ЕАД

Методика