Публична покана за набиране на кандидати за Експертен съвет към ДКК

Заявление по образец (Приложение № 1)

Деклароция по образец (Приложение № 2)

Декларация по образец (Приложение № 3)

Функции на Експертния съвет към ДКК (Приложение № 4)

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8 и т.13 от ЗПП

Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум

Методика

Съобщение 

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8 и т.13 от ЗПП

Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум

Методика

 

Публична покана за набиране на оферти за изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт на покрив)

Техническо задание, количествена сметка по позиции

Публична покана за набиране на кандидати за Експертен съвет към ДКК ЕАД

Заявление по образец (Приложение № 1)

Декларация по образец (Приложение № 2)

Декларация по образец (Приложение № 3)

Функции на Експертния съвет към ДКК (Приложение № 4)

Обява Конкурс за управител на Институт по маркетинг

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл. 20, ал. 1, т. 3-8, т. 13 от ЗПП

Методика

Информация за Институт по маркетинг

Обява Конкурс за членове на СД на Еко Антрацит ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Еко Антрацит ЕАД

Методика

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум

Методика

Обява Конкурс за член на СД на АВИОНАМС АД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Авионамс АД

Методика