ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за член на органите за управление на „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД, ЕИК 122017149

Обява Конкурс за членове на СД на Еко Антрацит ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за Еко Антрацит ЕАД

Методика