ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на НИТИ ЕАД, ЕИК 833066695

Обява Конкурс за членове на СД на НИТИ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за НИТИ ЕАД

Методика