ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за управител на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 121283500

Обява Конкурс за управител на Екоинженеринг- РМ ЕООД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Екоинженеринг-РМ ЕООД

Методика