ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за член на органите за управление на „АВИОНАМС“ АД, гр. Пловдив, ЕИК 000635619

Обява Конкурс за член на СД на АВИОНАМС АД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Авионамс АД

Методика