ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8 и т.13 от ЗПП

Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум

Методика