ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „КИНТЕКС” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Обява Конкурс за членове на СД Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика