ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за член на Съвета на директорите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, ГР. СОПОТ

Обява Конкурс за член на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика