ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

Обява Конкурс за членове на СД Ел Би Булгарикум ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Образец на Декларация по чл.23, ал.2 и ал.3 от ЗПП

Информация за Ел Би Булгарикум ЕАД

Методика