ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, ГР. СОПОТ

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за ВМЗ ЕАД

Методика