ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „КИНТЕКС“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

Обява Конкурс за членове на СД на Кинтекс ЕАД

Образец на Заявление за участие в конкурса

Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП

Информация за Кинтекс ЕАД

Методика