ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на оферти за изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт на покрив)

Публична покана за набиране на оферти за изпълнение на строително-монтажни работи (ремонт на покрив)

Техническо задание, количествена сметка по позиции