Решение за прекратяване конкурсните процедури за избор на членове на органите за управление и контрол в „Кинтекс“ ЕАД, „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД и „Монтажи“ ЕАД, обявени през м. октомври 2021 г.

Протокол № 27/29.06.2022 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД