Списък на допуснатите кандидати до устна част в конкурса за избор на членове на СД представители на държавата на „КИНТЕКС“ ЕАД

Списък допуснати кандидати до устна част в конкурса за избор на членове на СД представители на държавата на КИНТЕКС