Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса за номиниране на член на СД на „Монтажи“ ЕАД

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса