Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса за номиниране на членове на СД на „Кинтекс“ ЕАД

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса