Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса за номиниране на двама членове на съвета на директорите – представители на държавата на „Монтажи“ ЕАД

Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса