Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за номиниране на трима членове на съвета на директорите – представители на държавата на „КИНТЕКС“ ЕАД, ЕИК 000725995

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса