Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за номиниране на трима членове на съвета на директорите – представители на държавата на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, ЕИК 129007111

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса