Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за номиниране и избор на петима членове на съвета на директорите на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса