Съобщение за прекратяване на конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД

Съобщение