85 години „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД

85 Years VMZ

На 09.06.2021 г. „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД чества 85 години от своето създаване. Екипът на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД поздравява служителите и ръководството на ВМЗ за постигнатите резултати, професионализма и желанието за развитие, независимо от трудностите, пред които предприятието е изправено. За нас е чест и привилегия ВМЗ да бъде част от Групата ДКК.