Entries by Rayna Stoitsova

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД Образец на Заявление за участие в конкурса Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8 и т.13 от ЗПП Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗПП Информация за Ел Би Булгарикум Методика

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД

Обява Конкурс за членове на СД на Ел Би Булгарикум ЕАД Образец на Заявление за участие в конкурса Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8 и т.13 от ЗПП Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП Информация за Ел Би Булгарикум Методика