Директорите на ДКК пред „Капитал“: Не сме нарушавали закона като възложител на поръчки

Като част от политиката за прозрачност и открита комуникация към медиите и обществото, която Държавна консолидационна компания (ДКК)…

ДКК се срещна с ръководството на ВМЗ във връзка с актуални въпроси

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД се срещна днес с ръководството на ВМЗ ЕАД с цел обсъждане на актуални…

ДКК открива процедура за назначаване на нови членове на Съвета на директорите на ВМЗ Сопот

Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД ще освободи четирима членове на управителния орган на ВМЗ Сопот. Решението е взето от Съвета…

Информация относно изпълнителния директор Ясен Спасов

Министър Кирил Петков издаде Протоколи РД-18-9 (от 19 август) и РД-18-10 (от 20 август) за освобождаване на Ясен Спасов от поста му на изпълнителен…

ПОЗИЦИЯ НА ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

Във връзка с изявление на министър Кирил Петков пред медии, направено на 19 авуст 2021 г., в което става ясно намерението му да уволни част…

Позиция относно категоризацията и приоритизацията при възлагане и ремонт на язовири

Във връзка с разпространени в средствата за масова информация неверни и манипулативни данни относно възлагането на ремонтите и реконструкциите…

Промени в съвета на директорите

На 10.08.2021 г. съветът на директорите на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД е приел решение, съгласно което за втори изпълнителен…

Нови членове на съвета на директорите

На основание чл. 21 и във връзка §3, ал. 4 от ПЗР на Закона за публичните предприятия, чл. 31 - 37 от Правилника за прилагане на Закона за публичните…

Втори изпълнителен директор

Във връзка с получено предложение от г-н Кирил Петков - министър на икономиката, в качеството му на упражняващ правата на държавата като…
85 Years VMZ

85 години „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД

На 09.06.2021 г. „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД чества 85 години от своето създаване. Екипът на „Държавна консолидационна компания“…