Списък на допуснатите кандидати до писмената част в конкурса за номиниране на членове на СД на ВМЗ ЕАД

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса