Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурса за номиниране на членове на СД на ВМЗ ЕАД

Списък на допуснатите кандидати до устната част от конкурса