Entries by admindja

Промени в управлението на ДКК

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД освободи Ваня Караганева от длъжността изпълнителен директор. За краткия период, в който заема този пост, Караганева е извършила редица противозаконни действия и безотговорни бездействия, които нанасят сериозни финансови щети на ДКК, съответно на държавата и уронват престижа на Министерство на икономиката в качеството му на едноличен […]

Промени в Съвета на директорите на ДКК

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД избра Ваня Караганева за втори изпълнителен директор на дружеството. Тя представлява ДКК самостоятелно и заедно с изпълнителния директор Рая Каназирева. Ваня Караганева стана представител на държавата в СД на ДКК през октомври 2021 г. след конкурс на министерство на икономиката, но е част от борда на […]

ДКК и Софийският университет ще си сътрудничат за подобряване на управленския капацитет в публичните предприятия

Държавната консолидационна компания (ДКК) EАД и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се споразумяха за стратегическо партньорство с цел подготовка на квалифицирани ръководни кадри в сферата на публичните компании и търговските дружества с държавно участие. В рамките на сътрудничеството експерти на ДКК ще споделят практически опит, свързан с управлението на дейността на държавните търговски […]

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ ЕАД, ГР. СОПОТ

Обява Конкурс за членове на СД ВМЗ ЕАД Образец на Заявление за участие в конкурса Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП Информация за ВМЗ ЕАД Методика  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „КИНТЕКС” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Обява Конкурс за членове на СД Кинтекс ЕАД Образец на Заявление за участие в конкурса Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП Информация за Кинтекс ЕАД Методика  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „МОНТАЖИ” ЕАД, ГР. СОФИЯ

Обява Конкурс за членове на СД Монтажи ЕАД Образец на Заявление за участие в конкурса Образец на Декларация по чл.20, ал.1, т.3-8, т.13 от ЗПП Информация за Монтажи ЕАД Методика

Нови членове на Съвета на директорите на ДКК

Александър Михайлов и Чавдар Христозов са новите членове на Съвета на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) от квотата на представителите на държавата след проведен конкурс на Министерство на икономиката. Александър Михайлов има значителен опит в публични и частни дружества в областта на военно-промишления комплекс от 2012 година насам, като е заемал различни, включително висши […]