Tag Archive for: ВМЗ

Списък на допуснатите кандидати до устната част от конкурса

Списък на допуснатите кандидати до писмената част от конкурса

На 20 август 2021 ВМЗ ЕАД беше прието за член на сдружение „Българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров“.

В тази връзка дружеството изготви профил, който можете да видите тук:

Профил ВМЗ ЕАД за СБОИ

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД се срещна днес с ръководството на ВМЗ ЕАД с цел обсъждане на актуални въпроси около дейността на най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България.

Припомняме, че заради установено от независима комисия на ДКК възпрепятстване и затрудняване на дейността на ВМЗ през последните месеци, ДКК откри процедура за избор на четирима нови членове на Съвета на директорите на ВМЗ. Четирима от настоящото ръководство ще бъдат сменени след приключване на процедурата, в изпълнение на Закона за публичните предприятия >>.

„ВМЗ е от стратегическо значение за националния интерес и за ДКК е от първостепенна важност да подкрепи и улесни максимално прехода на дружеството към ново управление. За постигане на тази цел разчитаме изключително много на г-н Иван Гецов, който притежава най-голям опит в ръководството на ВМЗ и е доказан и отговорен професионалист, в чието лице виждаме незаменим партньор. Съветът на директорите на ДКК и в частност аз приоритетно ще вложим допълнителни усилия за подобряване на средата на работа в комплекса. Предстои да се срещнем лично и с работниците и синдиката в Сопот“, коментира Рая Каназирева, член на СД и изпълнителен директор на ДКК.

„Бих искал да изразя своята благодарност и удовлетворение от срещата с ръководството на ДКК. От нея ясно пролича ангажираност и съпричастност към това, което се случва във ВМЗ. За срещата ни ще бъде информиран целият колектив на ВМЗ и съм уверен, че с това ръководство на ДКК дружеството ни има бъдеще, изразено в перспективи за още по-голям растеж и просперитет“, коментира изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

Още вчера, 25 август, ДКК предприе допълнителни законосъобразни стъпки за стабилизиране на дейността на ВМЗ до финализиране на избора на новите членове на СД. С решение на своя Съвет на директорите, ДКК оттегли доверието си от г-н Иван Карабатаков в качеството му на председател и член на СД на ВМЗ. ДКК отправи препоръка към СД на ВМЗ да избере друг председател измежду членовете си.

Съобразно законовата разпоредба за минимална численост на Съвета на директорите на ВМЗ от петима души и регламентираното съотношение между независимите представители и представителите на държавата в него, ДКК е приложила всички възможни законови мерки спрямо настоящия състав на борда.

Междувременно, ДКК ще участва активно в свикването и провеждането на заседания на СД на ВМЗ с цел медиация и обезпечаване на оперативната работа на дружеството до приключване на процедурата за избор на нови членове.

85 Years VMZ

На 09.06.2021 г. „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД чества 85 години от своето създаване. Екипът на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД поздравява служителите и ръководството на ВМЗ за постигнатите резултати, професионализма и желанието за развитие, независимо от трудностите, пред които предприятието е изправено. За нас е чест и привилегия ВМЗ да бъде част от Групата ДКК.